ZAREGISTROVAT   |  PŘIHLÁSIT   |
PROHLEDAT
Fórum
Kovaný nebo vybrušovaný nůž? Možnosti
LK
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 5/15/2009
Příspěvky: 1,437
Výborný článek, jasně pochopitelný a porovnatelný. Ok Ok
Každý si z toho vezme to, co chce.
Díky taky Želvovi, že tento článek vyšel.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/26/2003
Příspěvky: 7,590
Našel jsem článek mé oblíbené značky horolezeckého vybavení. Vždy jsem s cepínem Griwel lezl právě proto, že je kovaný, a proto si mohl výrobce dovolit jít u špice na tl.3 mm, kdežto u konkurence, kde používali strojírenskou metodu, tak to dělali jen z tl. 4mm, a nezeslabovali(nezužovali) to směrem ke špici. Jde o zápustkové kování. Samo, že je to fantasticky rychlý proces výroby, ale možný jen v tisících kusů, v seriové výrobě. Já za sebe, coby kdysi výkonný horolezec, hodně jsem spoléhal právě na to, že špice toho cepínu snesla i páčení ve skále. Mělo to pružnost, i pevnost, a odolnost v rázech. Technologicky však je špice cepínu výrazně měkší, než nůž, u kteréhokoliv výrobce. NESMÍ se stát, že špice praskne. Mně se to stalo v severní stěně Rysů ve Vysokých Tatrách, v zimě, cesta obtížnosti "V". Moc jsem se nesmál, měl jsem reálně strach, že tam chcípnu. A proč se mi to stalo? Měl jsem s sebou cepín vyráběný chlapama z Vítkovic, nebyl kovaný a byl prostě asi překalený. V tom mrazu, cca -15st. to cinklo, a já uprostěd kilometrové stěny byl bez cepínu. No, super.

http://www.grivelmontblanc.cz/historie-vyrobku-

historie výrobků Griwel:
Mačky

Když firma Grivel před více než 80 lety na základě návrhů Oskara Eckensteina vynalezla první moderní mačky na světě a zahájila jejich výrobu, vyráběla je z nejkvalitnější oceli, která byla k dostání. Pracovníci rozřezali staré kolejnice, znovu je rozžhavili a ručně vykovali. Výrobní procesy se nyní zmodernizovaly a k dostání je ještě kvalitnější ocel. Mačky samotné se, co se týče designu a fungování, příliš nezměnily, s výjimkou historického vynálezu Laurenta Grivela z roku 1932 – dvanácti hrotých maček. Ocel, kterou Grivel pro výrobu maček využívá dnes, je mnohem tvrdší než dříve. To bylo dáno přechodem k takřka bezvýhradnému používání předních hrotů. Tvrdší ocel vytváří pod nohama pevnou strukturu, která mnohem efektivněji proniká ledem a nemusí se tak často brousit. Nevýhodou je, že má na kameni občas větší tendenci sklouznout než měkčí ocel a že se snáze zlomí. Dnes začínáme s 3 mm tlustými pásy železa, které kupujeme už popuštěné, tedy kontrolovaně zahřáté a poté pomalu zchlazené, díky čemuž je dostatečně měkké a lze je dobře zpracovat. Tento konkrétní materiál jsme si vybrali, protože je velice pevné, začne se lámat až při mnohem nižších teplotách (- 20 °C) než normální ocel, která touto změnou prochází již při –5 °C, a protože se svým složením blíží nerezové oceli, méně podléhá korozi. Tato řada maček využívá novou technologii, která je v této době pro Grivel exkluzivní a které se říká “3 Dimensional Relief Stamping (3DRS)”; tento proces zvyšuje odolnost a pevnost, nejen rámu maček, ale také každého jednotlivého bodu.
Cepíny

Na začátku 19. století začala rodina Grivelů, kovářů z Courmayeur, ze své malé továrny na úpatí Mont Blancu aktivně utvářet historii alpinismu. Grivelové, rodina Walser původu, si už vydobyla skvělou reputaci v oblasti zpracování kovů díky své výrobě zemědělského načiní v oblasti, jež vešla ve známost jako Les Forges. Tato část Cormayeur nese to samé jméno i dnes. Jelikož továrnu cestou do hor míjelo mnoho alpinistů, začala v ní probíhat důležitá výměna nápadů. Jako odpověď na požadavky hor i horolezců provedli Grivelové několik úprav na normálním pracovním cepínu. Tak se , aniž by měl svého vynálezce, zrodil „piolet“. Hlavice těchto cepínů byly ručně kované z nejkvalitnější dostupné oceli, tepelně ošetřené, aby byly odolnější, a byla z nich odstraněna struska pomocí vodou poháněného otáčivého sudu. Hlavice byly poté vyleštěny a nasazeny na pevné jasanové násady. Požadavky hor se za posledních sto let poněkud změnily a moderní cepíny tyto změny reflektují, ale základní myšlenka tohoto nástroje zůstává stejná. Grivel před několika lety „znovuobjevil“ kování jakožto proces pro výrobu moderních cepínů. Stroje nahradily kovářovy silné sukovité ruce, ale s týmiž výsledky. Ocelová vlákna jsou jednotně uspořádána, aby zajistila maximální možnou pevnost konkrétní tloušťky, hlavice sestávají z jednoho kusu oceli (narozdíl od hlavic svařených z několika kusů) a tyto nástroje jsou esteticky velice příjemné, jak na pohled tak při použití.
Alpenland

Alpenland je jméno, které dali Němci části Evropy obklopující Alpy: 22 000 kilometrům čtverečním, obydleným zhruba 18 miliony obyvatel. Celá oblast pokrývá okolo 2 % celkové plochy Evropy a zahrnuje území patřící sedmi různým zemím: Rakousku 28 %, Itálii 26 %, Francii 25 %, Švýcarsku 13 %, Německu 3 %, Slovinsku 3 %, a Lichtenštějnsku 2 %. Naleznete tu 82 hor, jejichž výška překračuje 4000 metrů.

První stopy lidí v Alpách pocházejí z období před necelými 1000 lety: plošiny Vercours ve Francii, Coira ve Švýcarsku a Monefenera v ústí údolí Sesie v Itálii. Doba ledová v pleistocénu prakticky zamezila veškerým pokusům o osídlení až do čtvrtého a posledního glaciálu - „würmského“ - před 8-12 000 lety, kdy se v Alpách znovu objevili lidé, tedy lovci druhu Homo sapiens.

Alpenland svou vlastní specifickou kulturu rozvíjel po celá staletí, během nichž se adaptoval na problémy způsobené výškou, chladem a sněhem, které obyvatele hor trápily. Po celá staletí Evropa, kolébka západní kultury, tento svůj horský pupek ignorovala, považujíc jej za překážku při cestování z jednoho místa na druhé. Osvícenství a Romantismus tento postoj radikálně změnily, neboť se vzdálené vrcholy a děsivé propasti staly místy zosobňujícímí krásu a volnost. Právě tehdy se zrodil alpinismus, jehož jméno je od Alp přímo odvozeno, a právě zde, v Alpách, chceme zůstat, udržet své tradice a zůstat v kontaktu s horami a lidmi, kteří je vyzývají na souboj.

Výhodné ekonomické podmínky však v žádném případě nemohou sloužit jako omluva pro zničení zkušenosti, která byla vytvářena pozvolna, vyživována zasněženými vrcholky a po celé generace utvářena rukama a rozumem lidí. Lidí, jejichž první myšlenky po ránu zalétaly do hor a jejichž poslední myšlenky před spaním se věnovaly nástrojům, které by jim ty hory pomohly skolit: svou duši nemůžeme zaprodat zisku, ani o ni přijít tím, že ji přestěhujeme do jiné země. Plně si uvědomujeme, že svou duši nemůžeme přemístit někam, kde není vidět Mont Blanc, kde lidé, jež potkáte, nerozumí problémům života v horách a lezení považují za ztrátu času. Určitě není žádné jiné místo, kde by bylo možné vyrábět takto inspirativní nástroje, a kde nás pokrok může dovést k dalším výzvám.
Etika

Historie světa se nachází těsně před bodem obratu. Člověk si musí zvolit svou budoucnost. Jak začíná být svět čím dál více vzájemně propojený a křehký, čelí naše budoucnost velkým rizikům, ale má také velký potenciál. Abychom mohli pokračovat dál, musíme uznat, dokonce i když vezmeme v úvahu ohromnou diverzitu kultur a životních forem, že jsme všichni součástí jedné rodiny a globální komunity se společným osudem. Musíme se sjednotit, abychom vytvořili udržitelnou společnost, založenou na úctě k přírodě a lidským právům, na ekonomické spravedlnosti a mírumilovné kultuře.

To vyžaduje obrovskou duševní a emoční proměnu. Je třeba nová vize toho, co znamená celosvětová vzájemná závislost a univerzální zodpovědnost. Musíme svou představivost využít k tomu, abychom rozvinuli a uskutečnili vizi trvale udržitelného způsobu života na lokální, regionální, národní i celosvětové úrovni. Rozdíly mezi našimi kulturami jsou jen bezcenné dědictví a každá kultura si najde vlastní způsob, jak tuto svou vizi vyjádřit.

Život často přináší napětí mezi důležitými hodnotami a následná obtížná rozhodnutí. Musíme nicméně najít způsob, jak diverzitu sladit do jednoty, práva na svobodu a krátkodobých cílů, které se budou týkat obecného blaha a přinesou dlouhodobé výsledky.

Každý jednotlivec, rodina, organizace, podnik a vláda hraje klíčovou roli. Apelujeme na umění, vědu, vzdělávací instituce, média, nevládní organizace a vlády, aby předvedly kreativní vedení.

Svou dobu bychom si měli zapamatovat jako dobu opětovného probuzení úcty k životu, vážných kroků směrem k trvalé udržitelnosti, zvýšení boje o spravedlnost a mír a pro radostnou oslavu života.

Úryvek z díla “Univerzální Étos” od Leonarda Boffa:

Chceme udržet své tradice a kontakt s horami a lidmi, kteří je vyzývají na souboj.

Nezaprodáme svou duši většímu zisku a neztratíme ji přestěhováním do jiné země.
Zápustkové kování

Je také třeba zapamatovat si, že některé technologie jsou, pokud jde o dosažení nejlepších možných technických vlastností, neporazitelné: kování při vysokých teplotách je v tomto případě typickým příkladem.

Když Oskar Eckenstein, slavný vynálezce maček, roku 1909 vstoupil do zakouřené dílny rodiny Grivelů v 'Les Forges' v Courmayeur, byla už tato rodina mezi alpinisty proslulá svými kvalitními cepíny. Podle tohoto příběhu starý Henry, kontroverzní muž, připravený ke všem špatnostem, dokázal i ty nejváhavější klienty přesvědčit o pevnosti svých nástrojů tím, že jimi udeřil do obrovského kusu žuly, který stál před dílnou. Z čeho však tato síla a hlavně to sebevědomí pramenily? Právě z techniky zápustkového kování, té samé, kterou byly vyrobeny meče z Damašku a z Toleda, celosvětově proslulé svou nadprůměrnou pevností.

Ocel nemusí být chladná a homogenní, jak jí obvykle připisujeme, ale může se namísto toho skládat ze skupin molekulárních řetězců, které se seřadí a rozmístí podle siločar, které určují pevnost kusu „železa“. Trochu se to podobá vláknům ve dřevě, která často sledujeme a vybíráme podle jejich přirozeného uspořádání, aby vydržela co nejvíce. Obrovskou výhodou oceli je, že se dá tvarovat, jak chceme, pokud ji zahřejeme „do červena“ (okolo 950 °C). V tomto bodě ji lze kováním upravit tak, že její vlákna uspořádáme podle siločar. Díky tomu získáme maximální pevnost ve směru, který chceme: například podél špice cepínu.

Abychom to shrnuli: vlákna v oceli mají své vnitřní nahodilé uspořádání a lze je seřadit libovolným směrem, pokud je ocel zahřátá na určitou teplotu a poté 'vyžehlena' kováním, které ji přinutí přijmout požadované uspořádání. Tato operace, následovaná tepelnou úpravou (dříve známou jako 'tempering'), která permanentně zafixuje vnitřní strukturu, je známá jako 'kování při vysokých teplotách'. Právě takto získáte nejlepší vlastnosti a požadovaný tvar oceli. Žádný jiný proces je ještě nikdy nepředčil, a asi ani nepředčí: zeptejte se odborníků v oboru metalurgie – jistě vám to potvrdí.

Na obrázku jsou technologií zápustkového kování hroty horolezeckých maček.


Black vložil tyto přílohy:
sol_359_0057_pic1_1_z1.jpg


Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste.
(Theodore Roosevelt)
Posláno:
Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 3/4/2011
Příspěvky: 206
Blacku, funguje ještě v Dobré Výzkumný ústav hutnictví železa?
Dík.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/26/2003
Příspěvky: 7,590
HonzaA napsal:
Blacku, funguje ještě v Dobré Výzkumný ústav hutnictví železa?
Dík.


Tchán, ing.Magnusek tam dělal na slévárně odstředivého lití technologa metalurga. Já vedle toho baráku skoro bydlím.
Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste.
(Theodore Roosevelt)
Posláno:

Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 8/2/2011
Příspěvky: 254
HonzaA napsal:
... funguje ještě v Dobré Výzkumný ústav hutnictví železa?

ANO
http://www.vuhz.cz/pages/cs/o-firme/o-vuhz/predstaveni-spolecnosti.php?first

Kdo chce, najde cestu. Kdo nechce, najde výmluvu.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 6/30/2006
Příspěvky: 3,772
Hmm, tak to vam do tych chvalozpevov na clanok prinesiem trochu negativizmu...

Na Slonovych testoch mi vadi urcita nepresnost testovania (nielen tohoto):

Hned prvy "problem" vidim v tom, ze obidve vzorky boli vykovane z gulatiny. Ked si kupim ocel na noz (napr. N690) tak ju dostanem v podobe plechu, valcovaneho a hlavne vyzihaneho. Ziadne kovanie pred brusenim sa nekona aj ked valcovanie je urcity sposob tvarnenia, to vsak prebieha po celej ploche materialu naraz a rovnako.

Slon napsal:
Výchozí polotovary byly plocháčky o rozměru cca 5x20x100 mm, buď kované v profilu čepele nebo obdélník, ze kterého byl profil čepel vybroušen na pásové brusce.


Tu vidim dalsi problem, bud su obidve vzorky v ramci moznosti maximalne rozmerovo zhodne alebo vysledky nebudu objektivne. Ked je nieco "cca" tak vysledky urcite nebudu rovnake.

Slon napsal:
Vzorky byly stejné. To vysvětlení máš v článku. A ten rozdíl pouhých 2000N je 200 kg!


Hmm, neboli, vid obrazok z clanku kde je jasne vidno ze kovany vzorok je vacsi a tym padom kludne moze zniest tych 200kg naviac .Clanok ma urcitu vypovednu hodnotu a Slonovi samozrejme zan dakujem ale vdaka zanesenym chybam nie je objektivny.1 ovečka, 2 ovečky, 3 ovečky, 4 ovečky, 5 .... teraz tu bola !!!
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 7/27/2001
Příspěvky: 2,389
Vzhledem k tomu, že se prodává vyžíhaný plech, byly vzorky před kalením normalizačně vyžíhány. A pro ocel není rozdíl jestli byla za tepla válcována nebo kována, pokud je stejný stupeň přetvoření. Takže to první měření tvrdosti je prostě pouze pro zajímavost.
Měření tříbodovým ohybem je objektivní, akorát nemůžeš srovnávat první sloupeček tabulky kde je celková síla, ale ten druhý, kde je spočítané skutečné ohybové napětí na modul průřezu.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 2/27/2005
Příspěvky: 855
Slone, díky za objektivní srovnání. Jen škoda, že takových srovnání není víc (globálně). Pro sebe jsem si udělal závěr, že ač se jedná o nůž, je to stále především kus železa. Méně legend a více exaktních dat považuji za správný směr jakkoliv se tak může stát nůž od nožíře pro část zákazníků méně atraktivní (chybějící legenda).
Na práci není vidět jak je dlouho dělaná, ale jak je udělaná.
Nepoužívejte PM - kontaktujte mne e-mailem, prosím!
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/24/2006
Příspěvky: 2,499
Slone - díky za perfektní článek - kvalitně zpracovaný, konkrétní čísla - a od člověka co je v tom honěnej - co víc si přát? Happy Happy Admire Admire
Veslař se může třeba udřít - je-li kormidelníkem blb, loď stejně popluje špatným směrem.
Svobodu, spravedlnost nebo meč!!!
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 1/30/2005
Příspěvky: 2,688
Slone, parádní počtení, díky. V nynější záplavě balastu na fóru je to jak klenot zářící z hromady hnoje. Chodím v podstatě jen na vlákna některých nožířů a pár dalších a rád si čtu právě takové články, jako je ten TvůjOk
"Židovský stát vznikl v zásadě na účet Arabů. ...Palestina už neexistuje. Konec. Měl bych říct, že je mi to líto, ale líto mi to není." Moše Dajan
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/22/2005
Příspěvky: 7,483
Slone,článek je bezva! Jsem rád že to bylo k něčemu dobré, přestože ze mne vzorky lezly jak z chlupatý deky Happy
Už nebudu nic dokazovat ani srovnávat: mým úkolem je tvořit.....
- William Blake
Posláno:

Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 10/6/2008
Příspěvky: 376
Josse napsal:
Dík za zdroj... ono 1100 nebo 1300 kilo už zas tak moc neni rozdil:D

josse


No já bych zase těch skoro 20% viděl jako nezanedbatelný nárůst.

Kde je vůle,tam je i cesta.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 11/3/2008
Příspěvky: 1,820
Moc peknej clanek! Ok
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 7/27/2001
Příspěvky: 2,389
Pánové SOS. Budu dodělávat toto porovnání - houževnatost tříbodovým ohybem. Ale nemám vhodný kus materiálu na kování. Budu to překovávat ručně, takže kulatina tak průměr maximálně 15 mm nebo obdobný plocháč. Má a prodá mi kus někdo? Jinak to vykovu z normální nočníkovky, na porovnání to stačit bude, ale nebude to ono. Díky.
Posláno:

Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 11/20/2011
Příspěvky: 191
slon napsal:
A pro ocel není rozdíl jestli byla za tepla válcována nebo kována, pokud je stejný stupeň přetvoření.

To by mě právě zajímalo. Mám zato, že válcování oceli ji dodá houževnatost, ale na rozdíl od kování odpadá "nepřesnost" daná nestejnoměrností. Dalo by se potvrdit, že válcovaný materiál předčí kovaný a případně o kolik?

Nejsem produkt evoluce…
Uživatelé v tomto tématu
Guest

Přechod na fórum
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete editovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete vytvořit anketu v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v průzkumech v tomto fóru.

RSS - hlavní fórum : RSS

  
Reklama
Terms Of Use | Privacy Statement | Copyright 2006 by Milan Pokorný | Vaše připomínky pište na support@knife.cz Powered by Progris