ZAREGISTROVAT   |  PŘIHLÁSIT   |
PROHLEDAT
Fórum
11.-12. 9. 2010 - NOŽE 2010 - Příbram Možnosti
Posláno:

Admin
Skupiny: Admin
Připojený: 7/16/2001
Příspěvky: 1,197
Automaticky založená diskuze k článku 11.-12. 9. 2010 - NOŽE 2010 - Příbram
.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/5/2005
Příspěvky: 6,607
Chtěl jsem se zeptat jestli už vám někomu pan Formánek poslal variabilní symboly k platbě za výstavu?Vím sice že se tam většinou platí i na místě,ale mám v tom rád pořádek.Jeden neví kdy se co kde vyvrbí.....
Neposílejte mi prosím PM,ale mejly.Na PM nereaguji z důvodu rozstrkané korespondence.Díky L
Posláno:

Admin
Skupiny: Admin
Připojený: 7/16/2001
Příspěvky: 1,197
Ládes napsal:
Chtěl jsem se zeptat jestli už vám někomu pan Formánek poslal variabilní symboly k platbě za výstavu?Vím sice že se tam většinou platí i na místě,ale mám v tom rád pořádek.Jeden neví kdy se co kde vyvrbí.....


Za mě musím říct, že neposlal - v podstatě nepřišel ani oficiální přihlašovací formulář, ale asi stačí napsat maila. Peníze jsem poslal s vlastním variabilním symbolem... :)

M.
.
Posláno:
Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 7/7/2010
Příspěvky: 4
Ládes napsal:
Chtěl jsem se zeptat jestli už vám někomu pan Formánek poslal variabilní symboly k platbě za výstavu?Vím sice že se tam většinou platí i na místě,ale mám v tom rád pořádek.Jeden neví kdy se co kde vyvrbí.....


Tohle bylo odesláno s dalšími informacemi a přihláškou na výstavu "NOŽE 2010"

Zdravím z Příbrami
a dovoluji si Vás pozvat jménem sdružení „NOŽE-CZ“ k účasti na XIX. výstavě nožů a chladných zbraní „NOŽE 2010“, kterou připravujeme na 11. a 12. září 2010 v Kulturním domu Příbram.
Pro zájemce o účast na výstavě, je v příloze přihláška a proposice výstavy. Při platbě „Příkazem k úhradě“ napište prosím do „Textové zprávy“ svoje celé jméno. Jinak si vyžádejte na noze-cz@volny.cz variabilní symbol. Nezapomeňte prosím zaslat včas přihlášku.

Pavel Formánek„ NOŽE – CZ“
Ryneček 132, 261 01 Příbram 3

tel.: 604 207 224
e-mail: noze-cz@volny.cz
Posláno:
Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 7/7/2010
Příspěvky: 4
Milan napsal:
Ládes napsal:
Chtěl jsem se zeptat jestli už vám někomu pan Formánek poslal variabilní symboly k platbě za výstavu?Vím sice že se tam většinou platí i na místě,ale mám v tom rád pořádek.Jeden neví kdy se co kde vyvrbí.....


Za mě musím říct, že neposlal - v podstatě nepřišel ani oficiální přihlašovací formulář, ale asi stačí napsat maila. Peníze jsem poslal s vlastním variabilním symbolem... :)

M.


Tohle bylo zasáno předpokládaným vystavovatelům a to nejen z ČR.

Zdravím z Příbrami
a dovoluji si Vás pozvat jménem sdružení „NOŽE-CZ“ k účasti na XIX. výstavě nožů a chladných zbraní „NOŽE 2010“, kterou připravujeme na 11. a 12. září 2010 v Kulturním domu Příbram.
Pro zájemce o účast na výstavě, je v příloze přihláška a proposice výstavy. Při platbě „Příkazem k úhradě“ napište prosím do „Textové zprávy“ svoje celé jméno. Jinak si vyžádejte na noze-cz@volny.cz variabilní symbol. Nezapomeňte prosím zaslat včas přihlášku.

Pavel Formánek„ NOŽE – CZ“
Ryneček 132, 261 01 Příbram 3

tel.: 604 207 224
e-mail: noze-cz@volny.cz


"N O Ž E 2010"
XIX. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní

Účastnické podmínky


1. Výstava proběhne ve dnech 11. a 12. 9. 2010 v Kulturním domě Příbram,
v sobotu od 8.00 do 18.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 hod.

2. Povinností každého účastníka je mít připraveny výrobky na stole každý den čtvrt hodiny před zahájením výstavy a setrvat na výstavě až do ukončení. Organizátor má právo vybírat výstavní jistotu (finanční obnos) dle svého uvážení, která bude vrácena po skončení výstavy. Při předčasném odchodu z výstavy, nebo pozdním příchodu na výstavu, tento obnos propadá ve prospěch organizátora. Při zpožděném příchodu vystavujícího na výstavu o více jak jednu hodinu, není povinností organizátora umožnit mu účast na výstavě.

3. Minimální počet vystavovaných či prodávaných výrobků je 5 kusů.

4. K vystavení a prodeji budou sloužit stoly, jejichž plochu je možno upravit dle potřeby.

5. Ke každému stolu náležejí automaticky dvě židle.

6. Pro výrobce je účastnický poplatek stanoven za jeden stůl 0,8x0,8 m:
700,- Kč za vystavení a prodej
450,- Kč pouze za vystavení,
500,- Kč při stánkovém prodeji (ve vlastním stánku) pod širým nebem bez ohledu na plochu.
- při ukázce zdobení či výrobního postupu lze poskytnout jeden stůl zdarma na tuto činnost.
- při zajišťování doprovodných programů, včetně činnosti kovárny, lze prostor venku poskytnout zdarma.

7. Prodej cizích výrobků na stolech výrobců je možný pouze za zvlášť dohodnutých podmínek.

8. Prodejci se mohou výstavy zúčastnit jen vyjímečně, na základě výběru organizátora, přičemž přednost mají výhradní prodejci, dovozci. Účastnický poplatek je stanovován individuelně, činí však nejméně 800,- Kč za jeden stůl 0,8 x 0,8 m.

9. Účastníci ze zahraničí mohou na požádání účastnický poplatek uhradit až na místě.

10. Po dobu výstavy odpovídá každý účastník výstavy „NOŽE 2010“ za svoje exponáty i svůj ostatní majetek a je povinen se řídit platnými zákony ČR.

11. Vystavené zboží musí být viditelně označené cenovkou, případně jako neprodejné.

12. Vedle vystavení a prodeje řemeslně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje a továrně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje je možné prodávat a vystavovat materiál a polotovary, nástroje a nářadí potřebné k výrobě, kožené doplňky, videokazety, CD, DVD, časopisy i literaturu, umělecké a jiné předměty související obsahově s tématem výstavy včetně starožitných a sběratelských exemplářů.

13. Uzávěrka přihlášek je ke dni 30. 6. 2010. Pozdější přihlášení je možné po dohodě s organizátorem, přičemž nejsou zaručeny stejné podmínky jako při přihlášení do stanoveného termínu.

Kontakt: Pavel Formánek, NOŽE 2010, Ryneček 132, 261 01 Příbram 3, Česká republika
Tel.: 311 214 194, mobil: 604207224, 603867112
E-mail : noze-cz@volny.cz, http://www.noziri-anbc.cz

Číslo účtu: 2240485309/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Příbram


“NOŽE 2010“

PŘÍBRAM
KULTURNÍ DŮM / KULTURHAUS / PALACE OF CULTURE
11. 9. 2009 & 12. 9. 2010

Přihláška / Anmeldungsliste / Application

Jméno / Name / Name: ................................................................ Příjmení / Zuname / Surname: ...........................................................
Adresa / Anschrift / Adress: .....................................................................................................................................................................
Rok narození / Geburtsjahr / Year of birth: ................................ Země / Land / Country: ………………………………………………….
: ............................................. @ mail: ........................................... www: ......................................................
V případě, že jste prodejce, uveďte výrobce, jehož zboží budete nabízet / Im Fall, daß Sie ein Verkäufer sind, geben Sie bitte Name von Hersteller an, dessen Waren Sie anbieten werden / If you are a dealer, tell us please the producer’s name of goods, what you are going to offer:
…………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Členství / Mitgliedschaft / Membership : A.N.B.C.:  ANO / JA / YES  NE / NEIN / NO

Členství v jiné nožířské organizaci - jaké / Mitgliedschaft in anderer Messerschmiedorganisation – in welcher / Membership at other cutlery organisation – where:
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

Podle účastnických podmínek se závazně přihlašuji na výstavu „ NOŽE 2010 “ a objednávám …… ks stolů na vystavování.

Nach den Teilnahmesbedingungen melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Ausstellung „ NOŽE 2010 “ an und bestelle …… Stücke von Tischen (80 cm x 80 cm) zum Ausstellen.

According to registration conditions I enroll obligatory in the exbihiton „ NOŽE 2010 “ and order …… pieces of tables (80 cm x 80 cm) for exposure.

V adresáři almanachu "NOŽE 2010" otiskněte zdarma informaci - text (In the exhibition almanac “KNIFE 2010” publish the following information / text (gratis):

Adresa (Address :

Tel. : FAX: Jiné spojení (other contact):
E-mail: WEB:

Datum / Datum / Date: Podpis / Unterschrift / Signature:Kontaktní údaje / Kontakt / Contact : „NOŽE 2010“ , Pavel Formánek, Ryneček 132, 261 01 Příbram 3, Czech Republic
mail : noze-cz@volny.cz , www.noziri-anbc.cz,NOŽE 2010

Dodatek k přihlášce - Zvláštní požadavky – dle zájmu označte křížkem políčko:
________________________________________

Jméno ..................................................... Příjmení: ....................................................................
Adresa .........................................................................................................................................
: .................................. @ mail: .................................... www:...............................................


Žádám o přidání jednoho stolu zdarma k předvádění výroby ke zdobení

• Konkretizujte činnost: ……………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Chci předvádět kování ve vlastní polní kovárně a prodávat


Chci ve vlastním stánku u Kulturního domu vystavovat prodávat
předvádět vyrábět
• uveďte co: ……………………………………………………………………………………………….
………………………..………………………………………………………………...……
Chci provádět pod širým nebem tuto činnost za zvlášť dohodnutých podmínek:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….
Datum: Podpis

Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 10/26/2003
Příspěvky: 7,590
Výstava v Příbrami se blíží. Dost se těším. Ale všiml jsem si, že letos jsou nastaveny jakési přísnější podmínky i pro vystavovatele. Jako např. Být na místě 15 minut před zahájením výstavy, nebo setrvání až do konce výstavy. Jinak píše o nějaké finanční jistině, která propadne při nedodržení podmínek. Jak to chápete?
Udělejte co můžete, s tím co máte, tam kde jste.
(Theodore Roosevelt)
Mat
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 5/3/2006
Příspěvky: 7,102
Na Příbram se taky těším. Já tedy platím Pavlovy vždy až na místě...tak snad s tím letos nebude problém, byl jsem tak dohodnut. Ale to by se asi dalo pořešit vždy ke spokojenosti nás obou. Doufejme ve velkou návštěvnost a v přízeň počasí Happy

Rád Vás zas všechny uvidím.

Martin
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 1/9/2010
Příspěvky: 1,559
ahoj!tiež sa tam chystám ale ako návštevník.rád sa tam stretne s ludmi s knife a zvlášt s tebou mat!tešííííííííím sa navás!pac imro
Co jsme udělali jen pro sebe,zemře s námi.co jsme udělali pro ostatní a pro svět,zůstane nesmrtelné.
Posláno:
Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 7/7/2010
Příspěvky: 4
Black napsal:
Výstava v Příbrami se blíží. Dost se těším. Ale všiml jsem si, že letos jsou nastaveny jakési přísnější podmínky i pro vystavovatele. Jako např. Být na místě 15 minut před zahájením výstavy, nebo setrvání až do konce výstavy. Jinak píše o nějaké finanční jistině, která propadne při nedodržení podmínek. Jak to chápete?


Nevím jak to chápou jiní, ale já tak Blacku, že jsi "Účastnické podmínky" četl letos poprvé. Možná by nebylo od věci si všimnout i toho, že je třeba poslat přihlášku.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 1/9/2010
Příspěvky: 1,559
zdar chlapi!nejede niekto s okolia písku na výstavu?nemám sa tam jak dostat v sobotu.dakujem pac imro
Co jsme udělali jen pro sebe,zemře s námi.co jsme udělali pro ostatní a pro svět,zůstane nesmrtelné.
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 2/11/2009
Příspěvky: 4,495
Nu já se tam snad letos pojedu podívat.snad to tentokrát klapne.Pojedu v sobotu z Plzně,tak můžu někoho nabrat.Těším se že si osahám pár kudel a potkám pár ksichtíků z knife.:)

Koupím: FS commandos Sheffield
Posláno:
Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 1/13/2009
Příspěvky: 262
Existuje nejaky zoznam vystavovatelov? Bol by som zvedavy, kto tam bude z Madarska. Szabolcs Szántó tam bude, to viem od neho, ale ostatnych sa nechcem po jednom vyvolavat...
Dakujem!

RK
Posláno:
Pokročilý
Skupiny: Člen
Připojený: 10/24/2006
Příspěvky: 152
Kraken666 napsal:
Nu já se tam snad letos pojedu podívat.snad to tentokrát klapne.Pojedu v sobotu z Plzně,tak můžu někoho nabrat.Těším se že si osahám pár kudel a potkám pár ksichtíků z knife.:)


Jedem taky v sobotu, takže se tam potkáme. Sice nevím jesli se poznáme, tipuju že nebudeš mít to kukri v ruce jako na avataru Wink Ale jestli se půjdeš domlouvat na nožnění, tak se určo potkáme a poznáme tam Happy
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 12/20/2005
Příspěvky: 2,843
Rok se s rokem sešel a mnozí z nás pojedou do Příbrami autem a budou tam někde kratší nebo delší dobu parkovat. Jak letos předejít nemilým událostem, které v minulosti potkly třeba Dominika ??Angry
Posláno:

Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 6/2/2008
Příspěvky: 4,921
imro píšu Ti PM
Carpe diem quam minimum credula postero
Posláno:

Pozorovatel
Skupiny: Člen
Připojený: 4/29/2007
Příspěvky: 119
Kraken666 napsal:
Nu já se tam snad letos pojedu podívat.snad to tentokrát klapne.Pojedu v sobotu z Plzně,tak můžu někoho nabrat.Těším se že si osahám pár kudel a potkám pár ksichtíků z knife.:)


Taky vyrážím v sobotu z Plzně na Příbram.

Stav: zatím 3 volná místa
Čas: brzo ráno (nechci se později moc tlačit Laugh )
(Pište maily)
Posláno:

Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 4/3/2010
Příspěvky: 13
Zdravím.

V sobotu se chystám z Prahy z hl.n v cca 9 34 vlakem do Příbrami, bohužel odpadl můj kamarád s kerým jsem tam chtěl jet. Nenajde se podobně spřízněná duše? Ve dvou (i více) se to lépe táhneHappy

Když tak pište na mail. Lyster.Mistr@seznam.cz

Kamarádi jsou kamarádi, jen když se jim to hodí!
Posláno:
Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 7/7/2010
Příspěvky: 4
rustyknife napsal:
Existuje nejaky zoznam vystavovatelov? Bol by som zvedavy, kto tam bude z Madarska. Szabolcs Szántó tam bude, to viem od neho, ale ostatnych sa nechcem po jednom vyvolavat...
Dakujem!

RK


Zítra večer, nejdéle pozítří bude zveřejněn seznam na www.noze-cz.cz
Je to seznam přihlášených, takže zaručit, že tam budou všichni ze seznamu nelze. Možná bude někdo chybět, nebo přebývat.
Posláno:

Začátečník
Skupiny: Člen
Připojený: 8/4/2010
Příspěvky: 14
St.Nicolaus napsal:
Rok se s rokem sešel a mnozí z nás pojedou do Příbrami autem a budou tam někde kratší nebo delší dobu parkovat. Jak letos předejít nemilým událostem, které v minulosti potkly třeba Dominika ??Angry


Bydlim v Příbrami od narození a v autě si nenechám ani chleba s máslem... Nechat si v autě u kulturáku jakoukoli cennost (i schovanou) považuju za projev šílenství.
Já vás varuju!!!!NoNoNo
Posláno:
Štamgast
Skupiny: Člen
Připojený: 4/5/2010
Příspěvky: 1,117
hlavně tam nenechávat ani nic co vypadá jako něco drahýho... kdysi sem odnášel i papírový krabice od tiskáren jen aby mi někdo nerozbil okýnko (v krabicích byly bezcenné hadry..)
Uživatelé v tomto tématu
Guest

Přechod na fórum
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete editovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete vytvořit anketu v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v průzkumech v tomto fóru.

RSS - hlavní fórum : RSS

  
Reklama
Terms Of Use | Privacy Statement | Copyright 2006 by Milan Pokorný | Připomínky: support@knife.cz Souhlas s nastavením osobních údajů Powered by Progris