ZAREGISTROVAT   |  PŘIHLÁSIT   |
PROHLEDAT
Article Details
Úpravy fotografií, montáže
9.1.2011, TRMAN

 V minulém díle bylo možno dozvědět se základy fotografování nožů a na závěr článku byla zmíněna možnost tvorby montáží (koláží) pro prezentaci nože. Tentokráte se tedy zaměříme na nejdůležitější nástroje pro úpravu v programu Photoshop.


V minulém díle bylo možno dozvědět se základy fotografování nožů a na závěr článku byla zmíněna možnost tvorby montáží (koláží) pro prezentaci nože.

Tentokráte se tedy zaměříme na nejdůležitější nástroje pro úpravu v programu Photoshop.
Pro ukázku byla použita verze CS4 Portable, jejíž výhoda spočívá v malé velikosti použitého programu (přesto obsahuje všechny potřebné funkce, nezvládá však práci s RAW formátem) a především v tom, že jej není potřeba instalovat do PC a je spustitelný i z externí flash paměti, velmi užitečné

V první řadě by bylo dobré seznámit se s úvodní pracovní plochou programu.Zcela nahoře vidíme menu obsahující jednotlivé složky nástrojů pro práci se souborem, a samotným programem, vpravo potom okno navigátoru a vrstev. Je možno si na pravé straně otevřít libovolná okna z nabídky v sekci Okna na horní liště. Vlevo pak vidíme panel nástrojů pro přímou práci na obrazu. Jednotlivé nástroje budou v průběhu práce popisovány.

Pustíme se tedy rovnou do montáže, v jejímž průběhu si ukážeme nejzákladnější postupy.
Otevřeme si první fotografii (sloužící jako základ) a to buď v menu Soubor – Otevřít , nebo pouhým přetažením souboru z prohlížeče fotografií do programu PS.
Stejným způsobem otevřeme i druhou fotografii, kterou chceme „vmontovat“. 
Jak je vidět, jednotlivé otevřené obrázky jsou umístěny na liště pod hlavním menu a je možno mezi nimi překlikávat.
V druhém otevřeném souboru provedeme výběr nástrojem Laso, pokud si na nástroj klikneme pravým tlačítkem, rozbalí se nám nabídka obsahující Laso, Mnohoúhelníkové laso a Magnetické laso.
Prozatím si vystačíme se základní verzí Laso.
Přibližně objedeme tvar s rezervou a na klávesnici namáčkneme Ctrl + C pro zkopírování výběru. Poté překlikneme na první otevřený obraz a namáčkneme Ctrl + V pro vložení do obrazu.
Výběr se nám vloží jako nová vrstva, což si můžeme ověřit vpravo v okně Vrstev.
 
V této nové vrstvě můžeme s obrazem libovolně manipulovat, aniž bychom jakkoliv ovlivnili obrazové informace v původním obrazu, do kterého jsme novou vrstvu vložili.
Vrstva ve které pracujeme je označena modře, je možné mezi jednotlivým vrstvami libovolně překlikávat, počet vrstev není omezen.
Pokud je vložená část světlejší nebo tmavší než pozadí (pozadím je původní obraz do kterého jsme vkládali výběr), vybereme v menu Obraz – Přizpůsobení – Úrovně (pro názornost jsem do ukázky vložil rozbalené menu až po Úrovně, i samotné okno Úrovní, které se po odkliknutí otevře), kde můžeme měnit histogram, vlevo jsou stíny, vpravo světla. Další možností pro práci s tonalitou jsou případně Křivky, které vidíme v menu hned pod Úrovněmi.
 
Pokud je zapotřebí upravit barevný odstín, existuje více možnosti, velmi dobře a snadno se dá použít nejlépe Obraz – Přizpůsobení – Vyvážení barev, kde můžeme tahat za jednotlivé barevné kanály a tím upravovat barevnost obrazu.
Pokud se nám vložený výběr podaří ideálně barevně i tonálně sladit s vrstvou pozadí (nejlépe je však mít vše vyfoceno tak, aby byly korekce co nejmenší, tzn. Exponovat v manuálním režimu s vlastním nastavením WB a za stejných světelných podmínek), můžeme se dát do dalších úprav. 
V případě jednolitého pozadí je vše nejsnazší, stačí obvykle velmi dobře použít Kouzelnou hůlku. Kouzelná hůlka nám při klinutí do plochy označí celou její navazující a podobně tmavou a barevnou část, nahoře je možno nastavit toleranci, čím vyšší číslo, tím širší rozsah pokrytí.
Na místech přechodu se nám zobrazí linie Výběru (už jsem slyšel její přirovnání k „pochodujícím mravencům“  )
 
Je dobré si zkontrolovat, co vše se ve Výběru nachází. K tomu slouží Rychlá maska (zkratka Q), která nám Výběr zobrazí bez zakrytí červenou, vše co je zabarveno do červena se nachází mimo Výběr. Pro další kroky je zapotřebí, aby byl celý nůž mimo Výběr!

 Pokud byl Výběr proveden správně, stačí opět z režimu Rychlé masky vyskočit písmenem Q a stiskneme Del, čímž se nám veškerý Výběr vymaže, a proto nám v označené Vrstvě zbude pouze nůž a stín okolo. 
Pokud je zapotřebí pozměnit velikost nože, který vkládáme, zvolíme Úpravy – Transformovat – Změnit velikost, nebo lépe pouze Ctrl + T.
Zobrazí se nám orámování vrstvy, které je možno transformovat. Je důležité nezměnit poměry stran! Podržíme klávesu Shift, najedeme kurzorem na jeden z rohových bodů a táhnutím měníme velikost, klávesa Shift se postará o to, aby zůstaly poměry nezměněny. Pokud je potřeba vrstvu pootočit, najedeme kurzorem vně rámu (bez Shift) a ukáže se nám dvojšipka v obloučku, která značí možnost otáčení, stiskneme levé tlačítko myši a pootočíme.
Pokud jsme s umístěním a velikostí spokojeni, klikneme nad pravým horním rohem obrazu na ikonu potvrzení (odškrtnutí, vedle „zákazu stání“  )

 
Stín je však příliš tvrdý, a proto bude potřeba upravit jeho přechod. Vlevo v panelu nástrojů vybereme Gumu, pravým kliknutím do obrazové plochy se nám otevře nabídka možností stopy gumy. Můžeme měnit průměr, měkký nebo tvrdý okraj, případně i typ stopy (štětce).
Na horní liště pak můžeme dále nastavit Krytí a Hustotu, čím nižší % tím méně se projeví efekt gumování. 
Postupuje pozvolna a opatrně na velké zvětšení viz Navigátor, chybný krok vrátíme Ctrl + Z. 
Problém nastane v momentě, kdy se ostrá hrana stínu blíží až o okraji nože a guma by nám tak zasáhla i tam, kam nechceme.
Zde je nutno provést Výběr, ideálně pomocí Mnohoúhelníkového lasa, které nám umožní klikat postupně po obvodu, čím přesněji tím lépe. Pokud je okraj nože ostře kontrastní linie, můžeme použít i Magnetické laso, které se samo přichytává přesně na linii okraje.
Přes Q můžeme v režimu rychlé masky opět zkontrolovat výběr. Já jsem pro ukázku další možnosti práce s výběrem vybral část v noži. Pokud bych vybíral vně nože, bylo by možné rovnou přistoupit ke gumování, neb efekt gumování (a jakékoliv jiné úpravy se nám projeví pouze ve výběru).
Jak je vidno výběr byl ale proveden v noži, je však možno výběr otočit, v hlavním menu zvolíme Výběr – Doplněk, tím se nám výběr obrátí a bude s v něm nacházet vše, krom části, kterou jsme původně označili. Opět možno zkontrolovat přes Q.
Pokud tedy při tomto nastavení výběru začneme gumovat, můžeme použít gumu bez obav až k okraji nože, aniž bychom zasáhli tam, kam nechceme.
V režimu rychlé masky se pak dá případně její okraj například rozmazat, pokud bychom potřebovali plynulý přechod masky. Stačí v režimu rychlé masky najet v hlavním menu do Filtr – Rozostření – Gaussovské  a nastavit odpovídající hodnotu. 
Jak je vidět na obrázku, stín mizí díky použitému postupu plynule pod nožem, aniž by byla jakkoliv narušena obvodová linie nože. 
Pokud je tedy celý stín upraven, nůž dobře umístěn na pozadí, můžeme vrstvy spojit do jedné, aby nás pak při montáži další vložená vrstva nemátla (dá se ale bez problémů pracovat s mnoha vloženými vrstvami, umožní nám to vzájemné lepší korekce v kompozici).

Klikneme pravým tlačítkem na označenou vrstvu a v nabídce vybereme Do jedné vrstvy nebo Sloučit dolů.
Případně v hlavním menu Vrstva a tam totéž, nebo stačí pouhé Ctrl + E.

V tuto chvíli jsou vrstvy spojeny do jedné a můžeme obraz uložit, dá se však ukládat jako PSD i se všemi rozpracovanými vrstvami. Velikost souboru pak však narůstá a pro webové užití není tento formát určen.

Popsaným způsobem se dají  v různých obměnách pracovního postupu dělat veškeré montáže, prakticky jediné co je třeba dobře znát je práce s Výběrem a Vrstvami. Pouze v případě různorodého pozadí je práce o něco složitější.

Zmenšování, doostřování, ukládání.
 
Před uložením pro web je nutno obraz zmenšit, bohatě nám postačí delší strana do 1000 pixelů. Pro zmenšení použijeme Obraz – Velikost obrazu.
V okně pro změnu velikosti obrazu nás budou zajímat jen rozměry v obrazových bodech,nastavíme delší rozměr na 1000 obrazových bodů – pixelů a potvrdíme.
Po převzorkování zůstane obraz stále zobrazen ve stejných % své velikosti (viz Navigátor), jako byl zobrazen před zmenšením, uvidíme ho proto zmenšený, nastavíme tedy zobrazení na 100%.

 
Po zmenšení je potřeba obraz doostřit.
Hlavní menu Filtry – Zostření – Doostřit, Poloměr nastavíme na 0.7, Práh můžeme nechat i na 0 nebo nastavíme velmi nízký, samotné zostření nastavíme Mírou, nepřeostřit! Linie by neměly být zubaté.

Pokud jsme po doostření s obrazem spokojeni, zadáme v hlavním menu Soubor – Uložit jako, nastavíme formát JPG, napíšeme požadovaný název souboru a potvrdíme, kvalitu nastavíme v rozmezí 10-12 a opět potvrdíme, soubor je uložen a připraven k použití na webu.
Je možno použít i Soubor – Uložit pro Web, ale tam už je zapotřebí více nastavení a výsledek bude prakticky totožný.

A teď hurá do montování!


  
Podmínky používání | Prohlášení o soukromí | Copyright 2006 by Milan Pokorný | Připomínky: support@knife.cz Souhlas s nastavením osobních údajů Powered by Progris